Fake Fashion

22 czerwca 2022

Spotkanie w Lesie

"Spotkanie w lesie" to opowieść o relacji, jaką nawiązałem z Krzysztofem Zyśkiem, artystą ludowym. Opowiadają one historię jego widzeń, objawień i dłuta prowadzonego nadnaturalnymi siłami. Wystawa opowieda o mistycyzmie, bez szukania sensacji czy oceniania.